Privacybeleid

1. Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van 2HomeServices met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens ("Privacybeleid"). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website bijzondereuitvaartdiensten.nl (de Website), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. 2HomeServices is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door gebruik te maken van bijzondereuitvaartdiensten.nl, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, bewaren en bekendmaken door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

2HomeServices kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 jabuari 2017.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
- Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account;
Het gaat hier om:
- Uw bedrijfsnaam en bedrijfsadres;
- De naam van een door u aangewezen contactpersoon;
- Een telefoonnummer en een email-adres waarmee uw bedrijf te bereiken is;

- Gegevens die u aan ons versterkt voor het opstellen van uw advertentie;
Het gaat hier om:
- Algemene bedrijfsinformatie;
- Productinformatie;
- Contactinformatie, inclusief de naam van een door u aangewezen contactpersoon;

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor: - Het verzenden van een nieuwsbrief waarmee wij u informeren over ontwikkelingen in onze diensten en producten - U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid.
Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
- indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging);
Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij - in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een koper of dienstverlener, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website.

Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

4. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw bedrijfs- en productgegevens te allen tijde veranderen of verwijderen. U doet dat door in te loggen op uw "Mijn BijzondereUitvaartDiensten" account en te kiezen voor het Beheren van Uw Profiel.

U kunt te allen tijde uw account bij BijzondereUitvaartDiensten sluiten. Wij verwijderen uw persoonsgegevens direct met uitzondering van die gegevens, die wij wettelijk verplicht zijn om voor een bepaalde termijn te bewaren.

5. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.

6. Overig

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie ("spam"): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van bijzondereuitvaartdiensten.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer u met elkaar tot een transactie bent gekomen, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om ons dit te melden via het contactformulier. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door BijzondereUitvaartDiensten gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons dit te melden met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. Bijzondereuitvaartdiensten.nl heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Bijzondereuitvaartdiensten maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies.

Contact: Mocht u nog vragen hebben over BijzondereUitvaartDiensten en onze Website dan kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.