knop om terug te keren naar index pagina
Zoek specifiek

Cremeren


Cremeren is een keus

Cremeren of begraven? Een van de belangrijkste beslissingen rond een uitvaart is de keuze tussen cremeren en begraven. Als nabestaanden niet op de hoogte zijn van de keuze van de overledene, is het een moeilijke beslissing. Het kan rust geven als deze keuze vooraf zelf is gemaakt.

Tegenwoordig kiest men ongeveer even vaak voor cremeren als voor begraven. Bij veel mensen is de keuze vanuit gevoel ingegeven. Het kan ook gewoonte zijn binnen de familie. Soms is de religieuze achtergrond van de overledene bepalend.

Hulp voor het kiezen

Als u het zelf niet zo goed weet, staan hieronder een aantal kenmerken van cremeren en begraven op een rijtje. Zo kunt u afwegen wat voor u belangrijk is.
Crematie
Cremeren is een praktisch en hygienisch proces: binnen 1,5 uur is de crematie afgerond. De as kan worden verstrooid of worden bijgezet in een urnenmuur, urnentuin of bestaand familiegraf. Maar de as kan ook thuis worden bewaard. Ook is het mogelijk een deel van de as in een sieraad te verwerken.
Crematoria hebben vaak goede voorzieningen, zoals aulas en condoleanceruimtes, en zijn niet weersafhankelijk.
As bestemming: De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat het gehele uitvaartproces moet gaan volgens de (vermoedelijke) wens van de overledene. Hierbij hoort ook de as bestemming. Heeft de overledene geen keuze gemaakt, dan moeten de nabestaanden een bestemming aan de as geven. Het is allang niet meer zo dat er bij begraven een gedenkplaats is en bij cremeren niet. Na de crematie zijn er vele as bestemmingen. De overgebleven as kan verstrooid worden maar ook is een mooie plek ter nagedachtenis voor de nabestaanden te realiseren (met of zonder as). Ook zijn er mogelijkheden een beetje as van de overledene te bewaren of bij u te dragen, bijvoorbeeld in een sieraad.

Begrafenis
Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. Het kan mensen het gevoel geven geleidelijk afscheid van het lichaam te kunnen nemen.U hebt altijd voor langere tijd een gedenkplek. Bij een algemeen graf minimaal 10 jaar en bij een familiegraf minimaal 20 jaar. U bent verplicht om het graf te onderhouden.
Bij de keuze voor begraven komt ook de keuze voor de begraafplaats naar voren. Misschien zoekt u een begraafplaats in de buurt, of is er een begraafplaats met een bepaalde sfeer die u aanspreekt. Ook kan het zijn dat u kiest voor een bepaald type graf. Bij de keuze voor een familiegraf mag u op de meeste begraafplaatsen zelf de plaats van het graf kiezen.

Het milieu
Zowel cremeren als begraven is belastend voor het milieu. Om deze belasting zo veel mogelijk te beperken, houden crematoria en begraafplaatsen zich aan strenge regels. In het Besluit op de Lijkbezorging zijn veel zaken geregeld om te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Zo worden er eisen gesteld aan het materiaal van de kisten en aan de ovens van crematoria. Bovendien moeten alle crematoria in Nederland voorzien zijn van filterinstallaties.


Interessante links