knop om terug te keren naar index pagina
Zoek specifiek

Asverstrooiing


Het ritueel

Na de crematie wordt de as van uw dierbare in het crematorium in een speciale asbus bewaard. Na de wettelijk verplichte bewaarperiode van een maand, mag u de as ophalen. In deze tijd kunt nadenken over de definitieve asbestemming. Spreekt een centrale herdenkingsplek u aan, dan is een urnengraf een mooie optie. Verstrooiing van de as is een andere optie. Het is voor nabestaanden meestal niet moeilijk om een mooie plek te bedenken waar zij de as van hun overleden dierbare willen uitstrooien. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de overledene het zelf heeft bepaald. In het bos, op zee of met een ballon in de lucht. Er is veel mogelijk.


Er zijn wel regels

De as van iemand die gecremeerd is mag worden verstrooid op het daartoe door de gemeente aangewezen strooiveld of boven open zee (art. 66a Wet op de lijkbezorging). Maar ook mag de nabestaande die de zorg voor de asbus op zich heeft genomen zelf een dierbaar plekje zoeken voor de verstrooiing. Dit wordt incidentele asverstrooiing genoemd. De gemeentelijke APV geeft uitsluitsel of de as op dat gekozen plekje verstrooid mag worden.

Indien de APV niets regelt over asverstrooiing mag de verstrooiing in principe overal plaatsvinden, tenzij andere regels zich er tegen verzetten. Indien men wil verstrooien op het grondgebied van een andere eigenaar dan de gemeente moet toestemming worden gevraagd aan die eigenaar. Zo mag verstrooien in een achtertuin alleen als de eigenaar daar toestemming voor heeft gegeven.


Relevante links